partlatmaq

partlatmaq
f.
1. Partlayış nəticəsində dağıtmaq, parçalamaq. Dağı partlatmaq. – <Firəngiz:> Qabağı kəsən, mane olan sal qayaları necə də partladıb dərəyə endirirlər. B. Bayramov. // Partlayış əmələ gətirib dağıtmaq, məhv etmək. Düşmən gəmisini partlatmaq. Elektrik stansiyasını partlatmaq.
2. məc. Güllə ilə vurub öldürmək. <Sərvər:> Qol qoy, yoxsa partladaram səni! Ü. H..
3. Partlamasına səbəb olmaq (şin və s. haqqında). Şini partlatmaq. Voleybol topunu partlatmaq.
4. Yarıq-yarıq etmək, üzərində dərin çatlar əmələ gətirmək; çatlatmaq. Şaxta dərisini partlatdı. Yağış narları partlatdı. // məc. Daxili əzab vermək, incitmək, üzüntü vermək (adətən «ürəyini», «başını» sözləri ilə). Haqsızlıq adamı partladır. – <İncə:> Dursun dayı, anlat ki, mən müqəssir deyiləm, mənim ürəyimi partlatmasınlar. C. C.. Beynimdəki qara fikirlər başımı partlatmaq istəyirdi. H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • partladılmaq — «Partlatmaq»dan məch. Partladılmış (f. sif.) bomba. – Surxay partladılacaq qayaya göz gəzdirdi. Dinamit qoydurdu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • partlatma — «Partlatmaq»dan f. is. <Daşlar> kanal qazılarkən aparılan partlatma işlərinin nəticəsidir. . M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • partladıcı — sif. Partlatmaq işi ilə məşğul olan, partlatmaq üçün olan. Partladıcı maddə. Partladıcı qurğu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • minalamaq — 1. f. Mina ilə naxışlamaq, bəzəmək, üzərinə mina çəkmək. Gümüş kəməri minalamaq. Xəncər dəstəsini minalamaq. 2. f. Bir şeyi partlatmaq üçün altına mina qoymaq, mina düzmək, mina basdırmaq. Hər iki yoldaş təmkin və səbirlə körpünü minalayıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • torpedləmək — f. 1. Torpedlə hücum etmək; torpedlə vurmaq. Düşmənin sualtı qayığını torpedləmək. 2. Quyunu genişləndirmək və s. məqsədlər üçün onun içində partlayıcı maddə partlatmaq. Neft quyusunu torpedləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”